Thuiszorg aanbod Leiden Leiderdorp
Voorwaarden
Pro-Cura

8.1

Zorgkaart
Nederland

Bereikbaarheid:

Pro-Cura is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar

 • Tijdens kantoordagen (maandag tot en met vrijdag van 9:00u-17:00u) wordt u altijd door één van de kantoorcollega’s te woord gestaan en zo nodig doorgeschakeld naar een collega van de zorg of planning.
 • In de avonden en de weekenden kunt u hetzelfde nummer bellen. Dat staat dan doorgeschakeld naar een collega die bereikbaarheidsdienst heeft.
 • Mocht ongeplande zorg in de nacht aan de orde komen, neem dan overdag contact op met de wijkverpleegkundige. Zij kan via de regionale organisatie Reboz regelen dat uw gegevens bij hen bekend zijn.
 • Als Pro-Cura leveren wij zelf geen alarmopvolging. Wel kunnen wij u ondersteunen in de aanvraag daarvan bij collega instellingen. Ook daarover is uw wijkverpleegkundige te bereiken.

Start van de zorg:

 • Als de zorg niet acuut nodig is, dan maakt een wijkverpleegkundige met u een afspraak om uw zorgvraag met u door te nemen. Zij neemt uw voorkeurstijden, waarop u zorg wenst, mee naar de planning en laat u weten wat u bij de start van de zorg kan verwachten. Wilt u er rekening mee houden dat, als u vroeg geholpen wilt worden, dat niet gelijk ingepland kan worden? We doen er alles aan om de zorg zoveel mogelijk volgens uw wensen te geven maar weet dat door verschillende oorzaken waarvan de personeelstekorten de belangrijkste is, de zorg dynamisch is en dat roosters tot een dag van tevoren gewijzigd kunnen worden.
 • Het opgestelde zorgplan zal op uw verzoek met u doorgenomen worden. Bij Pro-Cura werken we met een elektronisch cliënten dossier (ECD). Wilt u uw dossier ook digitaal in kunnen zien, dan kan dat via CarenZorgt. Hiervoor krijgt u dan een inlogcode. Via CarenZorgt kunt u ook zien hoe laat de zorgmedewerker komt.
 • Binnen één week krijgt u de naam en bereikbaarheidsgegevens door van de zorgmedewerker, die uw contactpersoon is.
 • Pro-Cura beschikt over een groot aantal direct inzetbare gediplomeerde verpleegkundigen en gekwalificeerde zorgverleners. De selectie geschiedt onder andere op deskundigheid, professionele beroepshouding, kennis en ervaring. In overleg met u proberen wij uw zorgvraag in een persoonlijk, op de situatie toegesneden, zorgplan op te stellen.

Nakomen/ afzeggen van geplande zorg:

Natuurlijk kan het voorkomen dat de geplande zorg niet kan doorgaan door onverwachte omstandigheden. Wilt u er rekening mee houden dat als het zorgmoment niet door kan gaan, dit ruim van te voren gemeld wordt? Dit in verband met de nauwgezette planning. Mocht het met regelmaat voorkomen dat de zorg binnen 24 uur wordt afgezegd, dan zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. 

Aanspreekpunten:

Wijkverpleegkundige:            Verzorgt de indicatiestelling voor ZVW zorg en voert gesprekken met u die voor de indicatie van belang zijn.

Zorgcoördinator:                    Is uw eerste aanspreekpunt voor dagelijkse beslommeringen en ondersteunt u daar waar u dat nodig heeft en stemt af met collega’s.

Zorgplanners:                         Zij regelen de roosters voor de zorgmedewerkers en de cliënten. Dagelijks zijn zij tijdens kantoortijden te bereiken indien u vragen heeft. 

Rookbeleid van Pro-Cura

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en deze moet er dus voor zorgen dat de wet nageleefd wordt.

In de Tabakswet is de wettelijke bepaling opgenomen dat werkgevers verplicht zijn om ervoor te zorgen dat werknemers zonder hinder of overlast van tabaksrook hun werk kunnen verrichten. Uit onderzoek blijkt dat rokende en/of meerokende werknemers vaker ziek zijn dan niet rokende werknemers. Het verschil kan oplopen tot vijf werkdagen per jaar. Verder is er minder verzuim bij niet-rokers als ze niet worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen.

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers van Pro-Cura in een rookvrije ruimte kunnen werken zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Een half uur voor de komst van de zorgmedewerker wordt er niet meer gerookt. Dit geldt ook voor eventueel bezoek.
 • Een half uur voor de komst van een zorgmedewerker wordt de ruimte geventileerd.
 • Tijdens het zorgmoment wordt er niet gerookt door de cliënt en/of door andere aanwezigen zoals familie en vrienden. Dit geldt ook voor de zorgverlener.

Als cliënten zich niet houden aan deze regels is het aan Pro-Cura om een passende oplossing te vinden.

Arbeidsomstandigheden

Pro-Cura wil dat de arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers optimaal zijn zodat beroepsziektes en ongelukken kunnen worden voorkomen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de Arbowet. Werknemers moeten werkzaamheden uitvoeren die lichamelijk zo weinig mogelijk belastend zijn. De wijkverpleegkundigen kijken samen met u wat hiervoor nodig is. Te denken valt aan het aanschaffen/ huren van hulpmiddelen.

Aanvullende informatie

De zorg die u van Pro-Cura ontvangt wordt:

 • Vergoed uit de Zorgverzekeringswet. De rekening van deze zorg die we u leveren wordt betaald door uw zorgverzekeraar.
 • Vergoed uit de Wet Langdurige Zorg. De indicatie hiervoor wordt gesteld door het CIZ en u betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuningen u moet een eigen bijdrage betalen.
 • U kunt hierover informatie vinden en het bedrag berekenen op de website van het CAK : hetcak.nl
 • Twee/ drie keer per jaar ontvangt u een digitale nieuwsbrief van Pro-Cura met daarin actuele informatie. Wanneer u deze niet wenst te ontvangen is er een link in de nieuwsbrief om af te melden of u kunt het doorgeven via info@pro-cura.nl
 • Pro-Cura heeft een cliëntenraad. Mocht u belangstelling hebben om daarin plaats te nemen, stuur dan een e-mail naar clientenraad@procurazorg.nl.
 • Meer informatie over Pro-Cura is te vinden op de website procurathuiszorg.nl

Contactformulier: 

Pro Cura thuiszorg hulp wmozorg hulp huishouding 1815235466

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588