Thuiszorg Leiden Leiderdorp direct beschikbaar Leiden
Individuele begeleiding

8.1

Zorgkaart
Nederland

Begeleiding gezinnen Noordwijk

Wanneer het nodig is de mantelzorger in het gezin te ontlasten met de zorgtaken, heeft Pro-Cura ervaren begeleiders die verschillende activiteiten kunnen overnemen op afgesproken momenten.

Aanvraag Zorgpauze Noordwijk

Wanneer u als gezin een zorgpauze bij het team Welzijn Noordwijk heeft aangevraagd, zal vanuit het team ambulant begeleiders gekeken worden naar de juiste match met het gezin.

Ondersteuning op maat

De intentie van de hulpvraag is altijd het ontlasten van de mantelzorger(s). De vragen kunnen hierdoor variëren van buitenspelen met de kinderen, helpen met opstarten of afsluiten van de dag, er zijn waardoor de mantelzorger weg kan of tijd voor zichzelf heeft of een andere vraag.

Thuiszorg gezinshulp Leiden Leiderdorp

Professionele begeleiding van kinderen en jongeren

Onze begeleiders hebben diverse achtergronden: zo zijn er psychologen, sociaal pedagogisch wetenschappers, therapeuten, maatschappelijk werkers, onderwijzers, remedial teachers en nog meer. Zij hebben één gemeenschappelijke deler: ervaring en affiniteit met begeleiding van kinderen en jongeren.

Op basis van uw vraag zoeken wij graag naar een geschikte begeleider met de juiste achtergrond.

Vrijblijvende kennismaking

Onze zorgverleners komen bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking. Zij maken samen met u een eenvoudig maar verantwoord plan van de zorg die u wilt, die u nodig acht of aan u door deskundigen is geadviseerd.

Neem contact op
Thuiszorg client pro cura hulp in huis

Ouderen

Wanneer u ouder wordt, kunnen dagelijkse dingen soms ingewikkeld zijn. Daarom bieden wij begeleiding thuis. Onze medewerkers zijn opgeleid om u te begeleiden, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Wij helpen u met uw dagelijkse bezigheden. Op die manier kunt u zelfstandig thuis blijven wonen.

Diverse vormen van begeleiding

Individuele begeleiding kan heel divers zijn: van het op orde houden van het huishouden, het helpen bij het aanbrengen van structuur tot het ondernemen van leuke activiteiten. Wij zorgen ervoor dat u nog van het leven kunt genieten.

Individuele begeleiding kan bestaan uit:

  • Het maken van een wandeling
  • Een cultureel uitstapje maken
  • Het maken van een dag- of weekindeling
  • Samen boodschappen doen
  • Ondersteunen bij administratie
  • Samen praten over alledaagse zaken 

Individuele begeleiding voor ouderen

Individuele begeleiding voor ouderen verloopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Verzorgende vacature pro cura

Psychiatrie

Pro-Cura biedt ook ondersteuning en begeleiding bij psychische problemen. De vormen van begeleiding worden afgestemd op uw behoefte, wensen en doelen.

Oplossingen voor mensen met psychische klachten

Pro-Cura vindt het belangrijk om mensen in hun waarde te laten. Beperkingen, schaamte, terugval, moedeloosheid, het hoort er vaak allemaal bij. Dan is het fijn als er iemand naast u staat die naar u luistert, u opvangt en die in rustige periodes met u zoekt naar oplossingen. Wij leveren maatwerk, want iedereen is uniek.

Begeleiding bij praktische problemen

De begeleider helpt u bij het omgaan met praktische problemen die psychische of lichamelijke klachten veroorzaken. Hierdoor lukt het u beter om zelfstandig te functioneren, relaties te onderhouden en activiteiten op te pakken.

Lees verder 
Pro Cura thuiszorg hulp wmozorg hulp huishouding 1539503819

Dementie

Wij begeleiden mensen met dementie en zorgen ervoor dat zij actief gestimuleerd blijven. Dat doen wij door meerdere contactmomenten per dag te verzorgen. Ouderen met dementie kunnen deelnemen aan de dagopvang van Schouwenhove.

Scholing in zorg bij dementie

Onze medewerkers hebben allen minimaal de basiscursus dementie gehad en verpleegkundigen een gespecialiseerde cursus. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en hun kennis onderhouden. Onze verpleegkundigen werken nauw samen met huisartsen, sociale wijkteams, huisartsen en de GGZ.

Huishoudelijke hulp in huis

Heeft u een vraag? Stel hem gerust.

Onze diensten in zorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Intensieve thuiszorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Wijkverpleging

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Huishoudelijke ondersteuning

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Casemanagement Dementie

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Dagbesteding/
wonen

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Palliatieve zorg

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588