Thuiszorg aanbod Leiden Leiderdorp
Dekt mijn verzekering de kosten

8.1

Zorgkaart
Nederland

Thuiszorg client pro cura hulp in huis

Thuiszorg kan op verschillende manieren vergoed worden. Dit ligt aan de soort thuiszorg die u nodig hebt. In sommige gevallen wordt de thuiszorg vergoed uit de basisverzekering, maar soms ook via de gemeente.

Benodigde thuiszorg

Vergoeding

Hoe regel je het?

Wijkverpleging / Persoonlijke verzorging

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Indicatie aanvragen via de thuiszorginstelling

Terminale zorg (voor patiënten met een levensverwachting van 3 maanden of minder)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via zorgverzekeraar

Begeleiding bij zelfstandig functioneren (voor mensen met een psychosociale beperking)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvragen bij de gemeente

Huishoudelijke hulp 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvragen bij de gemeente

24-uurszorg en nachtzorg (bij een medische indicatie)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Via het zorgkantoor, 

Thuiszorg hulp zorg leiden leiderdorp client pro cura hulp in huis

Kosten thuiszorg

Wordt thuiszorg vergoed vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) of WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan dient u vaak een eigen bijdrage te betalen. Het exacte bedrag dat u moet betalen, is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en de (kosten van de) soort zorg die u ontvangt.

Wenst u een vergoeding te ontvangen voor deze eigen bijdrage? Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om uzelf aanvullend te verzekeren voor deze eigen bijdrage.

Lees verder 

Contactformulier: 

Pro Cura thuiszorg hulp wmozorg hulp huishouding 1815235466

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588