Thuiszorg aanbod Leiden Leiderdorp
Missie & Visie 

8.1

Zorgkaart
Nederland

Yolande (5)

“Zorg om voor thuis te blijven” Niemand wil zorgbehoevend zijn. Maar als de situatie zich toch voordoet, zullen onze medewerkers het u zo prettig mogelijk maken in uw eigen omgeving. Omdat we begrijpen dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Missie

Wij leveren persoonlijke en vraaggerichte zorg, afgestemd op de wensen van de klant. Doel is om te zorgen dat de klant zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van de klant en sturen op zelfmanagement. Door ondersteuning te bieden in het dagelijks leven geven wij de klant de eigen regie terug, zodat hij of zij mee kan doen in de maatschappij.

Onze betrokken medewerkers waarborgen een goede kwaliteit van leven, door hun deskundigheid en vakbekwaamheid. Door middel van preventieve risicoanalyses en leefstijlgerichte interventies vergroten ze de veiligheid tijdens en buiten de zorgverlening. Hierdoor voorkomen we nieuwe gezondheidsproblemen.

Pro-Cura is een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner. Door samenhangend en wijkgericht te werken bevorderen we de zelfredzaamheid van de klant en ondersteunen we mantelzorgers. In samenwerking met onze partners bieden we de juiste zorg op het juiste moment. Door onze inzet behalen we het gewenste resultaat. Ons zorgaanbod sluit aan op de zorgbehoeften van de klant.

Edith buiten (9)

Visie

Om ook in de toekomst persoonlijke zorg te blijven bieden, vinden wij het belangrijk om kleinschalig te opereren. We willen dichtbij de klant staan en werken middels zelfsturende teams.

Ons doel is dat de klant een stabiel dagelijks leven heeft en dit voort kan zetten zoals hij of zij dat gewend is. Waar mogelijk bevorderen we de gezondheid. Wij garanderen zorg op maat.

In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor kwalitatief goede zorgverlening voor onze klanten. We beschikken over een ISO certificaat, waarmee wij laten zien dat onze processen toetsbaar zijn. Dit is een solide basis om nu en in de toekomst kwalitatief goede en klantgerichte zorg te bieden.

Daarnaast zetten we nu in op behoud en het werven van nieuw personeel; zodat wij ook in de toekomst beschikken over een personeelsbestand dat afgestemd is op de behoeften van onze doelgroepen. Wij willen de betrouwbare partner zijn die in staat is om een persoonlijk netwerk rondom de klant te bouwen en te zorgen dat deze een solide sociale basis heeft. Ook in de toekomst investeren we in de idealen van onze klanten en in maatschappelijk betrokken projecten.

Contactformulier: 

Pro Cura thuiszorg hulp wmozorg hulp huishouding 1815235466

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588