Thuiszorg aanbod Leiden Leiderdorp
Cliëntenraad

8.1

Zorgkaart
Nederland

Thuiszorg client pro cura hulp in huis

De cliëntenraad raadpleegt en adviseert zorgvragers. Dit alles vanuit het perspectief van de zorgvrager zelf en zijn of haar ervaringen. Zorgvragers kunnen de leden uit de cliëntenraad informeren over de zorgverlening door Pro-Cura. De bevoegdheden van de cliëntenraad betreffen de hele zorgorganisatie. De raad heeft dus een belangrijke taak.

Over een aantal belangrijke zaken heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht:

 • Het strategisch beleidsplan Pro-Cura en de daaruit volgende ambities
 • Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek
 • Medezeggenschap en invloed op beleid door cliënten

De klanten van Pro-Cura hebben op verschillende manieren inspraak in het beleid van de organisatie:

 •  Cliënten hebben de regie over de afspraken in het zorgleefplan – een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te bieden aan cliënten - en tijdens het gehele zorgproces.
 • Cliënten worden structureel bevraagd naar de tevredenheid tijdens kwartaalevaluaties van het zorgleefplan, bij afsluiten van zorg en door middel van tevredenheidsonderzoeken.
 • Klachten, afwijkingen, meldingen incidenten en ideeën vanuit zorgvragers zijn input voor verbeterplannen binnen het kwaliteitssysteem.
Thuiszorg hulp zorg leiden leiderdorp client pro cura hulp in huis

Leden cliëntenraad

(indien namen weglaten ivm privacy : Op dit moment heeft de Cliëntenraad 5 gedreven leden met veel ervaring.

 • de heer L. van der Glas (voorzitter)
 • mevrouw C. Boin
 • mevrouw L. Schmid
 • mevrouw M. Smeets
 • mevrouw N. van der Plas

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden! Als u geïnteresseerd bent, kunt u een mail sturen naar: clientenraad@pro-cura.nl. Lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie. De raad komt minstens 4 maal per jaar bijeen en indien nodig, vaker.

Contactformulier: 

Pro Cura thuiszorg hulp wmozorg hulp huishouding 1815235466

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588