Casemanagers Dementie

Danielle Kooistra, Mirjam Soonius en Yolande Schutijser, casemanagers dementie

Vanwege de focus van Pro-Cura op klanten met de diagnose dementie was het nodig casemanagers dementie aan te nemen. Danielle, Mirjam en Yolande zijn alledrie ervaren casemanagers dementie en zij kunnen als de diagnose dementie gegeven is, ondersteunen waar nodig.

Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken als de diagnose “Dementie” gesteld is. Zij bieden daarnaast een luisterend oor en geven emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens omgeving. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste inventariseren Danielle, Mirjam en Yolande welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zullen zij met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

Danielle is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag, Mirjam werkt op maandag, dinsdag en woensdag en Yolande werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Per mail te bereiken: dkooistra@pro-cura.nl  , yschutijser@pro-cura.nl,  msoonius@pro-cura.nl