Opleiding & Ontwikkeling

Pro-Cura wil de professionaliteit en kwaliteit van de zorgverleners blijvend verbeteren enerzijds om op die manier te bewerkstelligen dat de beste kwaliteit van zorg wordt verleend aan de klanten en anderzijds omdat het van ons als organisatie verwacht wordt.Vanuit de CAO en het kwaliteitskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden eisen gesteld aan onze organisatie daar waar het gaat om de borging van kwaliteit, professionaliteit en daarmee ook aan de bevoegd- en bekwaamheid van onze zorgverleners.

Zowel intern als extern kunnen medewerkers scholing volgen. Zo zullen dit jaar 4 medewerkers niveau 2 hun diploma verzorgende IG behalen en zijn via een BBL traject 3 verzorgende IG hun verpleegkundige diploma behalen.

Daarnaast krijgen alle medewerkers de gelegenheid om binnen de daarvoor geldende termijnen hun bevoegdheden en bekwaamheden op peil te houden. E-learnings maken steeds vaker onderdeel uit van die scholingen.