Particuliere zorg

Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname uit te stellen. Soms is er aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen. Pro-Cura levert deze particuliere zorg op maat. Pro-Cura levert de zorg op gewenste tijden en dagen en gedurende langere tijdsblokken. Dat kan oplopen tot 24 uur per dag. Deze aanvullende zorg wordt geleverd door zorgverleners die daarvoor kiezen en die in een klein team de zorg leveren .

Pro-Cura biedt particuliere thuiszorg. Samen met onze wijkverpleegkundige spreekt u tijdens een huisbezoek af wat uw zorgbehoefte is. Naar aanleiding van dit gesprek kijken we naar mogelijke financieringsvormen. Als uw zorgbehoefte groter is dan uw zorgvraag dan wordt de zorg misschien niet volledig gefinancierd door uw verzekering of gemeente. In dat geval kunt u de zorg van onze zorgverleners particulier inschakelen. De wijkverpleegkundige van Pro-Cura gaat met u in overleg op zoek naar de best passende zorgverleners. Hierna wordt er naar uw eens een persoonlijk zorgplan op maat opgesteld.