Dagbesteding/wonen Schouwenhove

In oktober 2014 opende sociëteit De Schouw, een initiatief van Pro-Cura. Hier kunnen bewoners van serviceflat Schouwenhove vijf dagen per week activiteiten volgen. Op deze manier biedt Pro-Cura structuur aan de bewoners met geheugenproblemen.

Sociëteit De Schouw

Sociëteit De Schouw zorgt ervoor dat de bewoners van de Schouwenhove de flat niet hoeven te verlaten voor dagbesteding en dat partners, als die er zijn, worden ontlast. Het appartement, dat Schouwenhove daarvoor ter beschikking stelt, is in de stijl van de vorige eeuw ingericht. Veel meubels zijn afkomstig van bewoners die in Schouwenhove overleden zijn, lang geleden. De vaak zeer oude bewoners met geheugenproblemen “leven” in die tijd, herkennen zich er in en voelen zich zichtbaar fijn door die sfeer van veiligheid en geborgenheid.