Casemanagement Dementie

Pro-Cura heeft 3 ervaren casemanagers dementie in dienst en zij kunnen, als de diagnose dementie gegeven is, ondersteunen waar nodig.

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes maken nadat de diagnose gesteld is. Zij bieden een luisterend oor en geven emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens omgeving.

De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Mét u wordt er geïnventariseerd aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zullen zij samen met de gewenste (zorg)instellingen en de ondersteuning zorg regelen en op elkaar afstemmen.