Trudy (4)
Wij zoeken een:
Wijkverpleegkundige met aandachtsveld kwaliteit
24-28 uur/ CAO-VVT FWG 55

8.1

Zorgkaart
Nederland

De wijkverpleegkundige levert lokale zorg. De zorg wordt geleverd in de nabijheid van de cliënt en de wijkverpleegkundige is bekend met de lokale netwerken in zowel het sociale- als zorgdomein.

De functie:

De wijkverpleegkundige levert lokale zorg. De zorg wordt geleverd in de nabijheid van de cliënt en de wijkverpleegkundige is bekend met de lokale netwerken in zowel het sociale- als zorgdomein. De wijkverpleegkundige is individu-, maar ook groeps- en samenlevingsgericht. De wijkverpleegkundige werkt samen met huisartsen, paramedici, apothekers en WMO-voorzieningen zoals wijkteams en de huishoudelijke hulp. De wijkverpleegkundige komt bij de cliënt thuis en is in de positie om de mogelijkheden en risico’s van de cliënt in de eigen leefomgeving te beoordelen, er kunnen preventieve maatregelen worden genomen en passende zorg kan worden verleend en ingezet. Je hebt tevens zich op de mogelijkheden van de mantelzorg en het netwerk (cliëntsysteem) rond de cliënt zoals familie, buren, leden van al dan niet georganiseerde sociale netwerken en vrijwilligers.

Wat ga je doen?

 • Je hebt een spilfunctie in de wijkzorg in samenwerking met je collega wijkverpleegkundigen, de teams en externe partijen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • Je onderhoudt contacten met de aangewezen zorgvragers, familie c.q. relaties over de directe zorgverlening;
 • Je onderhoudt contacten met huisartsen en andere externe hulpverleners;
 • Je neemt, op verzoek of in opdracht, deel aan diverse vormen van overleg over de directe zorgverlening (zorgplanbespreking, werkgroepen etc.);
 • Je neemt deel aan diverse werkoverleggen.

Wie ben jij?

 • Je bent een gedreven zorgverlener met een warm hart voor cliënt én voor de zorgmedewerkers. Deze combinatie is van groot belang om de functie te laten slagen. Daarnaast heb je de volgende vaardigheden en verantwoordelijkheden:
 • Je hebt een afgeronde wijkverpleegkundige HBOV-opleiding op kwalificatieniveau 5/6 en bent BIG- geregistreerd; Je kent de wet- en regelgeving die van toepassing is op de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening en de context waarin je werkzaam bent;
 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingspsychologie, levensfasen van de mens, principes van zelfmanagement en coping stijlen m.n. gericht op de doelgroep ouderen;
 • Je hebt kennis van actuele richtlijnen, kwaliteitskaders en professioneel en persoonlijk leiderschap is jou bekend; Je houdt het vereiste kennisniveau (vakgebied, hulpmiddelen en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied bij;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de regionale sociale kaart en onderhoudt dit;
 • Je kent verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding en kunt de van de positie van de zorgvrager versterken a.. Door gebruik te maken van de principes van “Positieve Gezondheidszorg”.

Wie zijn wij?

Pro-Cura thuiszorg staat ervoor om daar waar nodig “ zorg uit handen” te nemen van mensen die thuiszorg nodig hebben. Pro-Cura zorgt ervoor dat de zorgvrager zelfstandig thuis kan blijven, want thuis wonen is prettig. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons wordt er gekeken naar hulp op maat, afhankelijk van de situatie. De klant kiest de zorg die hij/zij nodig heeft: van huishoudelijke ondersteuning en wijkverpleging tot 24uurs en psychiatrische zorg. In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in zorg bij dementie en palliatieve zorg. Wil je meer weten, kijk dan op: www.procurathuiszorg.nl  

Interesse?

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie brief met CV naar Renate Tuijten, rtuijten@pro-cura.nl , directeur Pro-Cura. Voor vragen kun je hetzelfde mailadres gebruiken of bellen naar het telefoonnummer 071 5420040. We hopen je binnenkort te ontmoeten!

Fysio Schouwen (4)

Solliciteer direct

Onze diensten in zorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Intensieve thuiszorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Wijkverpleging

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Huishoudelijke ondersteuning

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Casemanagement Dementie

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Dagbesteding/
wonen

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Palliatieve zorg

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588