Pro-Cura Thuiszorg gaat goed het nieuwe jaar 2019 in!

10 januari 2019

Pro-Cura is een thuiszorg werkzaam in Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest. Er werken zo’n 100 medewerkers die met elkaar zorg verlenen aan 290 bewoners in de beschreven plaatsen.

In oktober kregen zij een bezoek van de inspectie IGJ ( individuele Gezondheidszorg en Jeugd). Gedurende 2 dagen werd het hele werkproces door 3 inspecteurs door genomen. Ze bezochten zorgklanten samen met de verzorgenden/verpleegkundigen, spraken zorgmedewerkers over het werken binnen Pro-Cura, bevroegen de voorzitter van de cliëntenraad en maakten daarover een rapport. Als afsluiting van de 2 dagen gaven ze aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit die door de medewerkers van Pro-Cura geboden wordt. In november volgde een conceptrapport dat net voor de feestdagen definitief werd en positief werd ontvangen binnen de organisatie.

De strekking van het rapport is als volgt:

De kwaliteit van zorg voldoet aan de daarvoor geldende regels. Hierbij een samenvatting van het rapport:

Binnen Pro-Cura staat de cliënt centraal. Zorgverleners kennen de cliënten goed. Zij verlenen zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van een cliënt. Kwaliteit van leven is hierbij het uitgangspunt. De samenwerking binnen de teams verloopt goed. De lijnen zijn kort. Zorgverleners ondersteunen elkaar als dat nodig is. Het cliëntdossier biedt een goede basis voor de dagelijkse zorg. De samenwerking met andere organisaties en professionals verloopt over het algemeen goed. Als dat niet zo is ondersteunt Pro-Cura haar zorgverleners hierbij. Pro-Cura heeft aandacht voor goede en veilige zorg.

De wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de teams bij het bewaken van de kwaliteit van zorg. Sturing op kwaliteit verloopt goed. Het bestuur en management heeft goed zicht op wat er speelt in de organisatie en stuurt zo nodig bij. Zorgverleners werken met veel plezier bij de organisatie. Cliënten zijn tevreden.

Omdat het altijd nog beter kan kregen we de volgende aandachtspunten mee:

De zorg kan nog verder verbeteren als de dagelijkse rapportage verbetert. Ook kan Pro-Cura de rol van wijkverpleegkundige beter invullen als zij ook zelf zorgroutes meelopen. De komende tijd is aandacht nodig voor het goed leren werken met het nieuwe cliëntdossier. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Pro-Cura de nog openstaande verbeterpunten snel zal oppakken.

De inspectie kan gerustgesteld zijn de aandachtspunten zijn verwerkt in het plan van 2019 van Pro-Cura… dus inderdaad gaat Pro-Cura goed 2019 in.