Zorgondersteuning op kantoor

Aisling Bulstra , zorgplanning

Aisling werkt al jaren voor Pro-Cura en de laatste jaren als planner. Ze kan goed luisteren en ouderen adequaat te woord staan.

Direct contact met de planner? Mail naar: zorgplanning@pro-cura.nl.

Merel Klarenbeek en Els Terruwe, financiën

Merel en Els zorgen ervoor dat facturen tijdig verstuurd worden en dat betalingen aan crediteuren zo spoedig mogelijk worden gedaan. Daarnaast maken ze arbeidsovereenkomsten Ze zijn samen een hecht team en ondersteunen de directie waar nodig.
Merel is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Els is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Direct mailen naar hen : administratie@pro-cura.nl.

Ria Laterveer, leidinggevende huishoudelijk medewerkers/ organisator interne scholingen

Ria is van oorsprong verzorgende met jarenlange ervaring in zowel de zorg als de kinderopvang. Ria’s werk kenmerkt zich door de termen ‘met hart en ziel’. Ria geeft leiding aan een groep van zo’n 25 huishoudelijk medewerkenden en zij doet de intakegesprekken bij nieuwe klanten die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben.
Daarnaast organiseert zij de interne scholingen voor de medewerkers, die daardoor hun deskundigheid op peil kunnen houden.
Ria is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Direct contact met Ria? Mail naar: rlaterveer@pro-cura.nl.

Nandi Versteeg, administratief medewerker

Nandi werkt als ondersteuner van haar collega’s alle ochtenden m.u.v. de woensdag en vrijdag de hele dag. Als “manusje van alles”, zijn haar collega’s erg blij met haar. Vaak zal u haar aan de telefoon krijgen als u met ons belt.

Norbert Vaessen, zorgmanager

Begin 2018 is Norbert het team komen versterken. Met zijn ruime ervaring als verpleegkundige en manager in de zorg pakt hij allerlei klussen met gemak op. Enerzijds als leidinggevende van de zorgmedewerkers in Leiderdorp en de planners en anderzijds als projectleider van verschillende projecten.
Norbert werkt alle dagen behalve de maandag en is te bereiken via nvaessen@pro-cura.nl.

Yolande van Trier, HRM en kwaliteitsfunctionaris

Als volwaardige thuiszorgorganisatie zijn we blij over genoemde functionaris te kunnen beschikken. Yolande onderhoudt de contacten op het gebied van ziekteverzuim richting Arbo dienst. Daarnaast is zij de interne kwaliteitsfunctionaris in welke functie zij interne audits organiseert, de kwaliteitsjaarkalender bijhoudt, en de communicatie ( via bijv folders en brochures) vorm geeft.
Yolande werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is te bereiken via: yvantrier@pro-cura.nl.

Renate Tuijten, wijkverpleegkundige en directie

Als directeur is Renate eindverantwoordelijk voor de zorg die door medewerkers van Pro-Cura geboden wordt. Als ervaren wijkverpleegkundige en manager kan ze genoemde verantwoordelijk , mede dankzij de professionele en collegiale medewerkers die bij Pro-Cura werken, dragen. Doordat zij met regelmaat mee werkt in de praktijk, probeert ze goed op de hoogte te blijven van wat er bij de klanten speelt. Sinds jaar en dag wordt zij vergezeld door haar trouwe viervoeter Kwibus de hond, die als kantoorhond voor de nodige ontspanning zorgt.