Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor werknemers. Je kan als werknemer geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Maar je kan ook op de hoogte zijn van een vermoeden van een integriteitsschending. Je hebt bijvoorbeeld het idee dat een collega een diefstal heeft gepleegd.

Dit gedrag of weet hebben van een vermoedelijk integriteitsschending kan je werkplezier behoorlijk in de weg zitten. Naar je werk gaan kan in zo’n geval een hele opgave worden. Werknemers hebben echter recht op een veilige en gezonde werkplek; dit is verankerd zelfs in de Arbeidsomstandighedenwet.

De werkgever is dan ook verplicht om aan, bijvoorbeeld pestgedrag,  wat te doen! Je kan in geval van ongewenst gedrag of van een vermoeden van misstand daarom ook altijd terecht bij Renate. In sommige gevallen kan het echter moeilijk zijn om rechtstreeks bij hun aan te kloppen. In dat geval kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

Vertrouwenspersoon van Pro-Cura: Jenneke Blanken

Wie ben ik?

Mijn naam is Jenneke Blanken, en sinds een aantal jaar vertrouwenspersoon van Pro-Cura. Ik woon samen met mijn man en twee kinderen in Den Haag. We houden van de zee, waar we dus ook veel te vinden zijn! Ik heb rechten gestudeerd en ben nu werkzaam bij de overheid. Mijn moeder heeft altijd in de thuiszorg gewerkt en tijdens mijn studie werkte ik als schoonmaakhulp in de thuiszorg. Ik kan me hierdoor inleven in het werk van de medewerkers van Pro-Cura en ik voel me er zeer mee verbonden.
Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving je werk te kunnen doen. Ieder mens heeft daar recht op. Maar ook voor de organisatie is het van belang dat werknemers zich veilig voelen om ongewenst gedrag of misstanden bespreekbaar te maken. In eerste instantie doe je dit met elkaar. Bijvoorbeeld met je leidinggevende. In sommige gevallen is dit niet mogelijk of voelt het beter om (eerst) te sparren met een persoon die buiten de organisatie staat. Dan kun je bij mij terecht.

Taken van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Je kunt bij mij terecht voor al je vragen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie. Het kan ook zijn dat je iets weet over bijvoorbeeld een diefstal op het werk. Je kunt altijd contact opnemen om te kijken of ik je kan helpen. Ook als je niet zeker weet of je bij mij aan het juiste adres bent. Als je mij raadpleegt, kan ik een luisterend oor bieden, raad geven en doorverwijzen naar een geschikte hulp. Indien van toepassing begeleid ik ook het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en/of het doen van aangifte.

Onafhankelijke positie

Ik heb met Pro-Cura de afspraak dat ik onafhankelijk mijn werk kan doen. De gesprekken met mij zijn in principe vertrouwelijk. In principe omdat, wanneer de veiligheid van andere personen in gevaar kan komen, ik het verplicht ben dit te melden. Voor de rest wordt alles wat mij ter ore komt vertrouwelijk behandeld en doe ik niks met de informatie als jij dat niet wilt. Je blijft dus zelf in charge, maar ik ondersteun je wel, zodat je er niet alleen voor staat.

Bereikbaarheid

Ik ben als vertrouwenspersoon bereikbaar via vertrouwenspersoon@pro-cura.nl. Als je een mail hebt gestuurd, zal ik binnen 48 uur reageren. Heb je vragen of problemen op gebied van ongewenst gedrag of integriteit twijfel dan niet om contact op te nemen!