Financiering

Financiering

Thuiszorg wordt in Nederland op verschillende manieren gefinancierd. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke verzorging e/o begeleiding via uw gemeente
  • vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) via uw eigen zorgverzekeraar
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
  • uit particuliere middelen.

Wanneer u zorg aanvraagt, zal de wijkverpleegkundige samen met u kijken welke (combinatie van) financiering voor u van toepassing is.

Voor zorg uit de Wmo en Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratiekantoor).  Voor zorg uit de Zvw betaalt u geen eigen bijdrage, alleen uw eigen risico.

Bij Pro-Cura kunt u zowel zorg in natura ontvangen als zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), afhankelijk van uw wensen hierin.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Indien u behoefte heeft aan huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (zowel individueel als in groepsverband) dan kunt u een aanvraag voor begeleiding doen bij uw gemeente. Pro-Cura kan deze zorg leveren in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Pro-Cura heeft contractafspraken met Zorg & Zekerheid, ONVZ en Eno. Dat betekent dat als u bij een van deze verzekeraars een polis heeft afgesloten, Pro-Cura deze zorg rechtstreeks bij hen declareert.

Als u bij een andere verzekeraar uw zorgverzekering heeft afgesloten, dan kan Pro-Cura nog steeds de zorg leveren. Dat heet ‘ongecontracteerde zorg’. Afhankelijk van uw verzekeraar kunt u daarvoor met Pro-Cura een zogenaamde ‘akte van cessie’ ondertekenen, zodat Pro-Cura alsnog rechtstreeks de nota’s bij uw verzekeraar kan indienen. U kunt er ook voor kiezen dat u de nota’s zelf ontvangt en dat u deze nota’s zelf indient bij uw verzekeraar.

Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, worden de volledige kosten vergoed. Indien u dit niet heeft, dan wordt een deel van de kosten vergoed. Wij informeren u graag over uw persoonlijke situatie.

Wet Langdurige zorg

Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd
  • Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft
  • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Ook als u op een wachtlijst staat voor permanente opname, dan wordt de zorg die u tot die tijd nog thuis ontvangt, vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg. Dan heet dit ‘overbruggingszorg’.

Particuliere ondersteuning

Als u graag extra hulp of ondersteuning wilt, maar deze zorg valt niet onder een van bovenstaande financieringen, dan kunt u dat ook particulier inkopen. Dat kan ook als aanvulling op benodigde zorg die wel vergoed wordt.

U maakt dan afspraken met Pro-Cura over de door u gewenste ondersteuning. Maandelijks ontvangt u een nota die u rechtstreeks aan Pro-Cura kunt voldoen.

Onze wijkverpleegkundigen lichten graag deze mogelijkheid toe.