Klachtenregeling

Procedure klachtenafhandeling

Wij vinden het belangrijk dat uw klacht snel wordt behandeld en dat medewerkers van Pro-Cura open staan voor uw klacht. Gebruikelijk is dat u uw klacht met de betrokken medewerker bespreekt en zo mogelijk afhandelt. Is dat niet voldoende, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directie. Mocht het nodig zijn dat een derde partij meekijkt, dan wordt de landelijke klachtencommissie ingeschakeld, waar een onafhankelijke functionaris de klacht zal behandelen.

U kunt ook direct uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Model klachtenreglement

Klachtenformulier

Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail, of vul onderstaand formulier in.
  • Uw klacht wordt gemeld bij de directie van Pro-Cura.

    1. Gegevens cliënt

  • 2. Indien de klacht door iemand anders dan cliënt wordt ingediend, dan ook gegevens indiener vermelden.

  • 3. Indien de klacht betrekking heeft op handelen of bejegening van de medewerkers, graag hieronder de namen en indien bekend de functies van medewerkers aangeven.