Hoe werken wij?

Werkwijze

Wij werken met een eenvoudig stappenplan waarbij we in overleg met u uw ondersteuning afspreken.
Via het systeem Nedap kunt u daarna uw eigen gegevens en het vastgelegde zorgplan inzien.


Stap 1: Kennismakingsgesprek

U vraagt uw zorg aan bij Pro-Cura. Dat kan via het contactformulier op deze website of telefonisch. Ook uw huisarts kan zorg voor u aanvragen. Nadat u zorg heeft aangevraagd bij Pro-Cura, wordt een persoonlijke afspraak bij u thuis gemaakt. Binnen een week kunnen wij bij u langskomen. We leggen uit welke mogelijkheden er bij ons zijn en bespreken uw wensen. Dit is een eerste gesprek om kennis te maken en meer informatie te verkrijgen.

Stap 2: Indicatie en zorgplan

Na het kennismakingsgesprek komt een wijkverpleegkundige van Pro-Cura langs om de zorgbehoeften in kaart te brengen. Tijdens dit indicatiegesprek wordt samen met u, uw huisarts en wijkverpleging een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dit zorgplan voldoet aan uw specifieke wensen en behoeften. Aan de hand van dit zorgplan maken wij een match met een zorgverlener die het beste bij u en uw situatie past. Wij stellen ook een indicatie op voor de zorgverzekering, dit is nodig voor een vergoeding van de zorg. Doorgaans valt thuiszorg onder de zorgverzekeringswet.

Stap 3: Start van de thuiszorg

Wij spreken met u af wanneer de thuiszorg start. Wij hanteren geen wachtlijsten en kunnen in de meeste gevallen binnen twee dagen starten met de zorg. Wanneer u eerst zorg ontving van een andere zorgorganisatie is er soms meer tijd nodig om de overdracht te regelen. Wij werken met het systeem Nedap, waarbij u uw eigen inlogcode krijgt. Hiermee kunt u of uw mantelzorger zelf kijken wie er komt en welke zorg u krijgt. U weet altijd binnen twee weken wie uw aanspreekpunt binnen Pro-Cura is.


Thuiszorg wordt in Nederland op verschillende manieren gefinancierd. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke verzorging e/o begeleiding via uw gemeente
  • vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) via uw eigen zorgverzekeraar
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
  • uit particuliere middelen.

Wanneer u zorg aanvraagt, zal de wijkverpleegkundige samen met u kijken welke (combinatie van) financiering voor u van toepassing is.

Voor zorg uit de Wmo en Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratiekantoor).  Voor zorg uit de Zvw betaalt u geen eigen bijdrage, alleen uw eigen risico.

Bij Pro-Cura kunt u zowel zorg in natura ontvangen als zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), afhankelijk van uw wensen hierin.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Indien u behoefte heeft aan huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (zowel individueel als in groepsverband) dan kunt u een aanvraag voor begeleiding doen bij uw gemeente. Pro-Cura kan deze zorg leveren in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Pro-Cura heeft contractafspraken met Zorg & Zekerheid, ONVZ en Eno. Dat betekent dat als u bij een van deze verzekeraars een polis heeft afgesloten, Pro-Cura deze zorg rechtstreeks bij hen declareert.

Als u bij een andere verzekeraar uw zorgverzekering heeft afgesloten, dan kan Pro-Cura nog steeds de zorg leveren. Dat heet ‘ongecontracteerde zorg’. Afhankelijk van uw verzekeraar kunt u daarvoor met Pro-Cura een zogenaamde ‘akte van cessie’ ondertekenen, zodat Pro-Cura alsnog rechtstreeks de nota’s bij uw verzekeraar kan indienen. U kunt er ook voor kiezen dat u de nota’s zelf ontvangt en dat u deze nota’s zelf indient bij uw verzekeraar.

Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, worden de volledige kosten vergoed. Indien u dit niet heeft, dan wordt een deel van de kosten vergoed. Wij informeren u graag over uw persoonlijke situatie.

Wet Langdurige zorg

Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd
  • Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft
  • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Ook als u op een wachtlijst staat voor permanente opname, dan wordt de zorg die u tot die tijd nog thuis ontvangt, vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg. Dan heet dit ‘overbruggingszorg’.

Particuliere ondersteuning

Als u graag extra hulp of ondersteuning wilt, maar deze zorg valt niet onder een van bovenstaande financieringen, dan kunt u dat ook particulier inkopen. Dat kan ook als aanvulling op benodigde zorg die wel vergoed wordt.

U maakt dan afspraken met Pro-Cura over de door u gewenste ondersteuning. Maandelijks ontvangt u een nota die u rechtstreeks aan Pro-Cura kunt voldoen.

Onze wijkverpleegkundigen lichten graag deze mogelijkheid toe.


Pro-Cura voldoet aan de kwaliteitscriteria van het volgende keurmerk: ISO 9001:2015

Sinds 2012 wordt Pro-Cura elk jaar getoetst aan de internationale normen voor thuiszorg. Een onafhankelijke partij gaat daarvoor in gesprek met zorgverleners en een aantal klanten.