Dementie Boekenweek 9-23 september 2022

31 augustus 2022

Persbericht Alzheimer Nederland

Na het succes van vorig jaar organiseert Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Holland Noord samen met de Alzheimer Cafés in de regio opnieuw de Dementie Boekenweek. Deze vindt plaats van 9 tot en met 23 september. Dit jaar ligt het aantal deelnemers aan de Boekenweek zelfs hoger dan afgelopen jaar! Bij de deelnemende bibliotheken en boekwinkels staan mooi verzorgde leestafels met boeken en informatie over dementie. Deelnemers zijn herkenbaar aan een poster op de (winkel)ruit en eventueel een banner bij de leestafel. In een aantal plaatsen wordt de Dementie Boekenweek omlijst met andere activiteiten zoals lezingen en fototentoonstellingen.

Jaarlijks vindt op 21 september over de hele wereld Wereld Alzheimer Dag plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de koepelorganisaties van landelijke alzheimer organisaties, Alzheimer Disease International en is bedoeld om nog meer aandacht voor dementie te vragen. In Nederland organiseren vrijwilligers van Alzheimer Nederland op en rond Wereld Alzheimer Dag overal in het land activiteiten, elk jaar onder een ander thema. Het thema voor dit jaar is ‘Samen op pad’.

Dementie is een ziektebeeld, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Daardoor kan iemand dagelijkse handelingen minder goed of niet meer zelfstandig uitvoeren zoals aankleden, eten koken of rekeningen betalen. Het is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte met verschillende uitingsvormen en manieren waarop degene met dementie op de ziekte reageert. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen de vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Aandacht voor dementie is nodig. Het aantal mensen dat de ziekte krijgt loopt de komende jaren hard op. Op dit moment hebben 290.000 mensen dementie. Hiervan zijn er naar schatting 15.000 jonger dan 65 jaar. In 2040 zal het aantal mensen met dementie meer dan een half miljoen zijn. In de regio Zuid-Holland Noord hebben 9.220 mensen dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld naar 17.940.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de leestafels te bezoeken. Het deelnemen aan de activiteiten is ook zeer zeker de moeite waard. Op de website van Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Holland Noord is meer informatie over de Dementie Boekenweek te vinden: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-holland-noord